วิเคราะห์ ซิม เทวดา ซิม (เบอร์) มือถือ ใช้เจรจาติดต่อ ธุรกิจการค้ารวย – มีโชคลาภ – มีเสน่ห์เมตตา ราคาประหยัด


พุธ (กลางคืน) นับตั้งแต่เวลา 18.00 – 05.59 น.